1,700,000 ₺
شماره آگهی: 88548

توضیحات آگهی

طبقه‌ی هم کف باغچه ی فوق العاده بزرگ و قابل استفاده لوکیشن مرکز و نزدیک به جاهای مهم از جمله بیمارستان و مدرسه و غیره….