دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
فروش واحدهای مسکونی و تجاری مستقیم از سازنده

توضیحات آگهی

فروش واحدهای مسکونی و تجاری در استانبول با اقساط و یا بدون اقساط مناسب برای اخذ اقامت و شهروندی مستقیم از سازنده