دیوار ترکیه
1,850,000 ₺
شماره آگهی: 4309
دیوار ترکیه
فروش واحد ویژه وطنتاشی

توضیحات آگهی

♦️مژده به خریداران ملک برای گرفتن اقامت دائم

♦️هفت روز اقامت رایگان در هتل
ترانسفر رایگان

♦️بلیط دو نفر رفت و برگشت رایگان

♦️مترجم همراه در مراکز خرید و ادارات

♦️افتتاح حساب بانکی

♦️راندوو و اقامت و بیمه رایگان

♦️تمام کارهای خرید ملک اقامت زیر نظر وکیل ترک انجام میشود

کارشناسان استار گروپ

مشاور رایگان ۰۰۹۰۵۵۲۳۰۱۸۹۸۰