توضیحات آگهی

منطقه اسنیورت محله مهترچشمه
واحد ۱خوابه
طبقه اول
۷۰متر
رزیدانس یلدیزکنت
دارای تمامی امکانات رفاهی
مناسب اخذ اقامت (۷۵۰۰۰$)