دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

سوئیت ۴۵ متره طبقه ۱۱ داخل سیته
واحد نوساز اسنیورت استانبول
مبلغ همین واحد از ساتیش افیسی ۱۸۰.۰۰۰ لیر می باشد فروش به دلیل نیاز مالی