دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

۲ خوابه
نرمال
منطقه کاواکلی
خوش نقشه
طبقه دوم
قیمت بسیار مناسب