دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
فنجان و نعلبکی درجه یک

توضیحات آگهی

تولید و پخش عمده فنجان و نعلبکی چینی درجه یک ارسال از ایران تبریز خواهد بود