دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 35028
دیوار ترکیه
مسول دفتر

توضیحات آگهی

یک خانوم کاملا مسلط به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی و آشنا به امور بازرگانی – در زمینه کار بازرگانی خارجی – روابط عمومی قوی با ظاهری آراسته – تسلط کامل به امور اداری و دفتری