دیوار ترکیه
2,500 ₺
شماره آگهی: 11033
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

مشاوره رایگان مهاجرت به ترکیه و کانادا و حوزه شینگن
دریافت چالشی مایزین و اتورمایزین
دریافت ویزای اروپا و کانادا بصورت قانونی بدون دیپورت
رسیدگی به پرونده های دیپورتی و حقوقی دادگاهی
05316215795
ونوس