دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4317
دیوار ترکیه
نجات غریق و مربی شنا

توضیحات آگهی

نجات غریق درجه1 و مربی شنا. 49 ساله، سید حسن التجاء، جهت فعالیت در استخر هتل در ترکیه با حقوق قانونی.
ساکن تهران. معلم تازه بازنشسته شده با تحصیلات فوق لیسانس ادبیات فارسی.
سابقه قهرمانی شنا دانشجو معلمان ایران