دیوار ترکیه
145,000,000 ₺
شماره آگهی: 12557
دیوار ترکیه
نیسان ۸۸

توضیحات آگهی

نیسان ۸۸ دوگانه سوزلاستیک هشتاددرصدکف وباربندداردبیمه ۶ ماه تخفیف کامل