دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13153
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

واحد یک خوابه با تمامی امکانات (استخر سونا سالن فیتنس سیستم برق اضطراری با تمامی لوازم