دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 37031
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

بهترین پروژه سال اخیر استانبول
داخل شهر کوچک دلتا زندگی راحتی برای خود و عزیزانتان بسازید
واحد های تک خواب و دو خواب و ….
با وسیله و بدون وسیله
با متراژ ها و ویو های مختلف
کلید واحد رویایی شنا دست ماست
برای اطلاعات و تصاویر بیشتر تماس بگیرید
09114276470
05312778212