دیوار ترکیه
2,000 ₺
شماره آگهی: 29509
دیوار ترکیه
پشتیبانی فروش

توضیحات آگهی

به یک پشتیبانی فروش در یک شرکت معتبر به صورت حضوری یا غیر حضوری در منطقه کارتال استانبول نیازمندیم