دیوار ترکیه
2,000 ₺
شماره آگهی: 29484
دیوار ترکیه
کارمند پشتیبانی

توضیحات آگهی

جهت انجام امور پشتیبانی یک سایت فروش آنلاین در منطقه کارتال استانبول به یک آقا یا خانم به صورت حضوری یا دورکاری نیازمندیم