دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
کار در کارگاه رویه کوبی مبل در ترکیه ( استانبول ) جذب نیروی استاکار

توضیحات آگهی

گروه مشاورین سناتور در استانبول ( کاریابی ترکیه )

✅: عنوان شغل : کار در کارگاه رویه کوبی مبل

🔻:شرایط :

🔹: محل کار : استانبول (مناطق مختلف استانبول )

🔹: 4 نفر نیروی آقا

🔹: جای خواب : بعضی از کارها جای خواب دارند بعضی ها ندارند

🍜: غذا : دارد

🔹: ساعت کاری :8:30 الی 19

🔹: زبان : زبان ترکی حداقل ۵۰ درصد .

📌تعطیلی: یکشنبه

✅پایه حقوق: ۵۰00 تا ۳0۰۰ لیر

whatsApp:+90 0552 794 28 84

Telgram:+ 98 0905 447 97 14