دیوار ترکیه
2,400 ₺
شماره آگهی: 11578
دیوار ترکیه
کار در گلخانه باجای خواب

توضیحات آگهی

سلام بر‌شما دوستان یک‌نفر‌ اقا برای کار در‌گلخانه فوری نیازمند هستیم
۳وعده غذا
یک روز در هفته تعطیل
جای خواب
۲۴۰۰حقوق