دیوار ترکیه
310,000 ₺
شماره آگهی: 11527
دیوار ترکیه
کامیون کشنده با ملک

توضیحات آگهی

معاوضه ملک خانه آپارتمان تجاری در ترکیه با کامیون کشنده