دیوار ترکیه
360,000 ₺
شماره آگهی: 11464
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

سلام گلیم ساروق قدیمی آنتیک مربوط به صد سال پیش ریز بافت و صد در صد گیاهی