دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊 جشنواره(فروش اپارتمان های لوکس در استانبول )

توضیحات آگهی

اپارتمان های لوکس ومدرن درمتراژهای مختلف
در میدان تکسیم وبیلیک دوزو
متراژهای مختلف