دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
کار در هتل و رستوران آنتالیا

توضیحات آگهی

نیروی کار
آموزش باریستا با مدرک
کمک گارسون، گارسون
نیروی ظرفشور
دریافت اجازه کار
دریافت اقامت موقت
حقوق ماهیانه از ۲۸۲۰ تا ۳۵۰۰