دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

آگهی ویژه (20 لیر)

600,000 30 روز
یک ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

آگهی ویژه (50 لیر)

1,500,000 90 روز
سه ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

آگهی ویژه (100 لیر)

3,000,000 180 روز
شش ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر کوچک (100 لیر)

4,000,000 30 روز
یک ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر متوسط (200 لیر)

8,000,000 30 روز
یک ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر بزرگ (300 لیر)

12,000,000 30 روز
یک ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر داخلی (150 لیر)

6,000,000 30 روز
یک ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر زیر آگهی (300 لیر)

12,000,000 30 روز
یک ماهه (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

طراحی بنر (50 لیر)

2,000,000 30 روز
طراحی بنر تبلیغاتی (قیمت به ریال است)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: -